Home » Frans » Frans spreuken

Frans

 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron. / C'est en forgeant que l'on devient forgeron.

Al doende leert men. / Oefening baart kunst. (Letterlijk: door te smeden wordt men een smid.)

 

Il ne s’agit pas d’être le meilleur…il s’agit d’être meilleur que vous l’étiez hier.

Het gaat er niet om of je de beste bent…het gaat erom of je beter bent dan gisteren.

 

Enseigner une langue, c’est proposer un voyage. L’apprendre, c’est partir.

Een taal onderwijzen is een reis voorstellen. Een taal leren is vertrekken.

(Norbert Kalfon)

 

Bonheur: faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait.

Geluk: doen wat je wilt en willen wat je doet.

(Françoise Giroud)

 

La pluspart des problèmes proviennent de 2 raisons: nous agissons sans réfléchir ou nous continuons à réfléchir sans agir.

Onze problemen hebben grotendeels 2 oorzaken: we handelen zonder na te denken of we blijven nadenken zonder te handelen.

 

Il y a plusieurs façons de plumer un canard.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

 

Les arbres te cachent la fôret.

Door de bomen het bos niet meer zien.

 

Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute.

Men moet roeien met de riemen die men heeft.

 

Qui ne risque rien, n'a rien.

Wie niet waagt, die niet wint.

 

Vouloir c'est pouvoir.

Waar een wil is, is een weg.

 

À bon entendeur, salut!

Wie het begrijpen wil zal het wel begrijpen! / Knoop dat goed in je oren!

 

Jouer à quitte ou double.

Alles op alles zetten.

 

L'herbe du voisin est toujours la plus verte.

Het gras is altijd groener aan de andere kant.

 

Mieux vaut tard que jamais!

Beter laat dan nooit.

 

Parler français comme une vache espagnole.

Slecht Frans spreken. (Letterlijk: Frans spreken als een Spaanse koe.)

 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point!

Zich haasten heeft geen nut: men moet op tijd beginnen. (uit 'Le lièvre et la tortue' van Jean de la Fontaine)

 

Se donner un mal de chien.

Veel moeite doen om iets te bereiken.

 

 

Laatste aanvulling op deze pagina: 28-10-2019